עיוני תפילה

ספרים - מולבן
 "ובשם צידה לדרך דף י' – אעפ"י שאמרו מצוות אין צריכות כונה, הני מילי עשיה אבל תפילה עיקר כונתה בלב, הגיון לבי … ובעל ווי העמודים תיקן בפראנקפורט דמיין חבורות שילמדו סדר תפילות סליחות ופיוטים פירוש המילות לפחות יע"ש …" (אשל אברהם סימן ה) 

ההמלצה ללימוד באתר

שאתה קורא מאמר, שים לב לרבנים ולספרים המוזכרים בו, כדי שהאתר ישמש לך מבוא ללימוד התפילה.
ובעזרת ה' מתוך הלימוד תתעורר כוונתך בתפילה ותפילתך תעלה לרצון ה'.

דילוג לתוכן