כל נדרי

קובץ להורדה של כל נדרי מעוצב ע"פ נוסח מרוקו כולל עוקד ונעקד להורדה