אמונה

ספרי אמונה

שרק אותו ראוי לעבוד

מקורות להרחבה ללימוד עיקר שרק אותו ראוי לעבוד – להורדה יוסף:  אבא, מהו העיקר בפיוט: "הנו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדלתו ומלכותו"? רב משה: הפייטן דיבר על העיקר שראוי לעבדו ולגדלו ונלמד מאנכי ה' שהזכרנו ומאזהרה לא יהיה שהזהירנו מלהאמין לאל אחר שהעובר עליו כופר בעיקר1. יוסף: איך אפשר להוכיח זאת מסברא? רב משה: …

שרק אותו ראוי לעבוד לקריאה »

ספרי אמונה

קדמות ה'

מקורות להרחבה ללימוד עיקר קדמות ה' – להורדה יוסף: אבא, מהו העיקר בפיוט: "קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו"? רב משה: עיקר זה1 הוא שה' נצחי וקדם לעולם ולזמן שברא את העולם בזמן שאינו נמדד כי ה' יצר את הזמן ולכך כוחו ללא גבולות שהמושפעים תלויים בתכלית ובגבולות כמו הזמן ומכאן שהעולם …

קדמות ה' לקריאה »

ספרים על תפילה

שאינו גוף

מקורות להרחבה ללימוד עיקר שאינו גוף – להורדה יוסף: אבא, מהו העיקר בפיוט: "אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערך אליו קדושתו"? רב משה: הפייטן דיבר על כך שלה' אין גוף ולא כוח הגוף (כמו אנרגיה)1. יוסף: איך אפשר להוכיח זאת מסברא? רב משה: הגוף יש לו הפסד או שינוי. מצד הפסד: נשחק עם …

שאינו גוף לקריאה »

ספרי אמונה

הקדמה לסיכום – י"ג עיקרים ע"פ הסבר המבי"ט

מטרת חיבור זה הוא סיכום הכרת יסודי האמונה ובעיקר י"ג עיקרי הרמב"ם. המבי"ט בלשונו הטהורה הקיף מכמה צדדים את יסודי האמונה בשערו היסודות (= העיקרים) בספרו בית אלקים ופעמים שהרחיב את דבריו בשאר מקומות (כמו בשערים אחרים או קרית ספר). המבי"ט שכלל ובנה את היסודות על גבי ראשונים שקדמו לו כמו: ספרי הרס"ג הרמב"ם, הרמב"ן, …

הקדמה לסיכום – י"ג עיקרים ע"פ הסבר המבי"ט לקריאה »

ספרי אמונה

קיצור מעוז הדת פרק ד' – כיבוד חכמי התורה

כידוע יש חשיבות להחשיב את התלמיד חכם ואיסור להמעיט ערכו מהנלמד מהגמרא (בבא בתא צ"ט:) "ואלו שאין להם חלק בעולם הבא, והוא אפיקורס1 רב ורב חנינא דאמרי תרוייהו זה המבזה ת"ח". האם אנו יכולים להעריך את תלמידי חכמים שבדורנו כדי להעריך כראוי אותם ואת דבריהם? אנו כיום, איננו יכולים להעריך כיום את גודל ערכם של …

קיצור מעוז הדת פרק ד' – כיבוד חכמי התורה לקריאה »

ספרי אמונה

קיצור פרק ג' – מקור לימוד דיני דרבנן ותוקפם

מדוע נחלקו חכמים במקור לימוד דיני דרבנן? למה מצינו בתלמוד בכמה מקומות שנחלקו חכמים אם דין דרבנן נלמד מ"לא תסור" או מ"שאל אביך ויגדך" ובפרט לדעת הרמב"ם שקרא דלא תסור מן הדבר ואשר יאמרו לך תעשה הוי עשה ול"ת אכולהו מילי דרבנן מדאורייתא. ועוד מצינו בסוגית ביעי חשילתא1 שמותרים, אך לרב שמן אסורים משום "ואל תטוש …

קיצור פרק ג' – מקור לימוד דיני דרבנן ותוקפם לקריאה »

ספרי אמונה

קיצור פרק ב' – לשונות שבתלמוד הנסמכות על המקרא

מדוע בתלמוד שיבואו דינים מדרבן מביאים ראיות מן הכתובים ואומרים שדין זה אסמכתא בעלמא, ועוד כמה שאלות בדבר: א. למה משנה מאיזה מקרא סומכים אותו. ב. למה חכמים מחפשים להסמיכם למקרא אם בין כך ובין כך הוא רק מדרבנן ויש לו כל דיני דרבנן, דין הנסמך מקרא כדין שלא נסמך. ג. למה לחלק מהלכות למשה …

קיצור פרק ב' – לשונות שבתלמוד הנסמכות על המקרא לקריאה »

דילוג לתוכן