י"ג עיקרים ע"פ המבי"ט

ספרי אמונה

הקדמה לסיכום – י"ג עיקרים ע"פ הסבר המבי"ט

מטרת חיבור זה הוא סיכום הכרת יסודי האמונה ובעיקר י"ג עיקרי הרמב"ם. המבי"ט בלשונו הטהורה הקיף מכמה צדדים את יסודי האמונה בשערו היסודות (= העיקרים) בספרו בית אלקים ופעמים שהרחיב את דבריו בשאר מקומות (כמו בשערים אחרים או קרית ספר). המבי"ט שכלל ובנה את היסודות על גבי ראשונים שקדמו לו כמו: ספרי הרס"ג הרמב"ם, הרמב"ן, …

הקדמה לסיכום – י"ג עיקרים ע"פ הסבר המבי"ט לקריאה »

דילוג לתוכן