י"ג עיקרים ע"פ המבי"ט

ספרי אמונה

נבואת משה

מקורות להרחבה ללימוד עיקר נבואת משה – להורדה יוסף: מה הכוונה בפיוט: "לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את תמונתו"? ר' משה: משה רבינו אביהם של כל הנביאים מלפניו ואשר קמו מאחריו – כולם הם תחתיו במעלה. והוא השיג מידיעתו יתברך יותר מִמָּה שהשיג או ישיג שום אדם שנמצא או שֶׁיִּמָּצֵא1. יוסף: אני זוכר …

נבואת משה לקריאה »

ספרי אמונה

הנבואה

מקורות להרחבה ללימוד עיקר הנבואה – להורדה יוסף: אבא, מהו העיקר בפיוט: "הנו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדלתו ומלכותו"? רב משה: הפייטן דיבר על העיקר הנבואה שכוונתו ה' משפיע נבואה לראוי ומכין עצמו לה ועלינו יש אף מצוה1 לשמוע מכל נביא שיהיה בכל דור לעשות כל אשר יצונו. יוסף:  למה הכוונה אפילו אם יצוה …

הנבואה לקריאה »

ספרי אמונה

שרק אותו ראוי לעבוד

מקורות להרחבה ללימוד עיקר שרק אותו ראוי לעבוד – להורדה יוסף:  אבא, מהו העיקר בפיוט: "הנו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדלתו ומלכותו"? רב משה: הפייטן דיבר על העיקר שראוי לעבדו ולגדלו ונלמד מאנכי ה' שהזכרנו ומאזהרה לא יהיה שהזהירנו מלהאמין לאל אחר שהעובר עליו כופר בעיקר1. יוסף: איך אפשר להוכיח זאת מסברא? רב משה: …

שרק אותו ראוי לעבוד לקריאה »

ספרי אמונה

קדמות ה'

מקורות להרחבה ללימוד עיקר קדמות ה' – להורדה יוסף: אבא, מהו העיקר בפיוט: "קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו"? רב משה: עיקר זה1 הוא שה' נצחי וקדם לעולם ולזמן שברא את העולם בזמן שאינו נמדד כי ה' יצר את הזמן ולכך כוחו ללא גבולות שהמושפעים תלויים בתכלית ובגבולות כמו הזמן ומכאן שהעולם …

קדמות ה' לקריאה »

ספרים על תפילה

שאינו גוף

מקורות להרחבה ללימוד עיקר שאינו גוף – להורדה יוסף: אבא, מהו העיקר בפיוט: "אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערך אליו קדושתו"? רב משה: הפייטן דיבר על כך שלה' אין גוף ולא כוח הגוף (כמו אנרגיה)1. יוסף: איך אפשר להוכיח זאת מסברא? רב משה: הגוף יש לו הפסד או שינוי. מצד הפסד: נשחק עם …

שאינו גוף לקריאה »

ספרי אמונה

הקדמה לסיכום – י"ג עיקרים ע"פ הסבר המבי"ט

מטרת חיבור זה הוא סיכום הכרת יסודי האמונה ובעיקר י"ג עיקרי הרמב"ם. המבי"ט בלשונו הטהורה הקיף מכמה צדדים את יסודי האמונה בשערו היסודות (= העיקרים) בספרו בית אלקים ופעמים שהרחיב את דבריו בשאר מקומות (כמו בשערים אחרים או קרית ספר). המבי"ט שכלל ובנה את היסודות על גבי ראשונים שקדמו לו כמו: ספרי הרס"ג הרמב"ם, הרמב"ן, …

הקדמה לסיכום – י"ג עיקרים ע"פ הסבר המבי"ט לקריאה »

דילוג לתוכן