אמונה

ספרי אמונה

קיצור פרק ג' – מקור לימוד דיני דרבנן ותוקפם

מדוע נחלקו חכמים במקור לימוד דיני דרבנן? למה מצינו בתלמוד בכמה מקומות שנחלקו חכמים אם דין דרבנן נלמד מ"לא תסור" או מ"שאל אביך ויגדך" ובפרט לדעת הרמב"ם שקרא דלא תסור מן הדבר ואשר יאמרו לך תעשה הוי עשה ול"ת אכולהו מילי דרבנן מדאורייתא. ועוד מצינו בסוגית ביעי חשילתא1 שמותרים, אך לרב שמן אסורים משום "ואל תטוש …

קיצור פרק ג' – מקור לימוד דיני דרבנן ותוקפם לקריאה »

ספרי אמונה

קיצור פרק ב' – לשונות שבתלמוד הנסמכות על המקרא

מדוע בתלמוד שיבואו דינים מדרבן מביאים ראיות מן הכתובים ואומרים שדין זה אסמכתא בעלמא, ועוד כמה שאלות בדבר: א. למה משנה מאיזה מקרא סומכים אותו. ב. למה חכמים מחפשים להסמיכם למקרא אם בין כך ובין כך הוא רק מדרבנן ויש לו כל דיני דרבנן, דין הנסמך מקרא כדין שלא נסמך. ג. למה לחלק מהלכות למשה …

קיצור פרק ב' – לשונות שבתלמוד הנסמכות על המקרא לקריאה »

ספרי אמונה

קיצור פרק א – כל לימודי תורה שבע"פ הם מהתורה

אנו רואים שתורתנו מתחלקת לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבע"פ מחולקת מהן ביאורי ופירושי המצות שבכתב, ומהן הלכה למשה מסיני בלתי נסמכות על מצות תושב"כ, ומהן הנלמדות מי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן, ומהן הנלמדות מדרשות ודקדוקי המקראות. האם כולם דין דאורייתא להם ככתוב כמסור, או שחלקם דאורייתא וחלקם מדרבנן או שיש הבדלים ביניהם? הוכיח …

קיצור פרק א – כל לימודי תורה שבע"פ הם מהתורה לקריאה »

ספרי אמונה

קיצור מעוז הדת – הקדמה

ספר מעוז הדת מבסס את חשיבות תורה שבעל פה נכתב ע"י הרב יהושע העליר זצ"ל (תלמידו של הרב דוד טעביל זצ”ל) בעקבות התחזקות הרפורמים בעבר תוך רמיסת הציבור הדתי ע"י חיבור לשלטונות המקומיים, אך חשיבותו נכרת בכל דור לביסוס האמונה. הספר קשה לרוב הציבור ומשום חשיבותו סיכמתיו. בסוף הקדמתו כתב המחבר: " על כל הדברים …

קיצור מעוז הדת – הקדמה לקריאה »

דילוג לתוכן