פרשת השבוע

ספרים על תפילה

פרשת קרח – מעשרות

בסוף פרשתנו מצווה התורה על מצוות המעשרות (מעשר ראשון ומעשר מן המעשר) – שמעלתה גדולה מאוד, פרשת המעשרות קשורה לתחילת הפרשה משום שהיא מדברת על המעלות שה' ציווה שיהיו בעם ישראל, שישראל נותן ללוי והלוי נותן לכהן (ע"פ מצודות מופיע בילקוט יצחק). הגמרא (שבת לב:) מדברת על חשיבות המעשרות: "בעוון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין …

פרשת קרח – מעשרות לקריאה »

ספרים על תפילה

פרשת בהעלותך – תפילת משה על מרים

וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל ה' לֵאמֹר אֵל נָא רְפָא נָא לָהּ: במדבר יב, יג מתפילת משה על ריפוי צרעת מרים לומדים אנו עניינים חשובים ואף הלכות מסוימות, נדבר על כך בקצרה במאמר. ביאור הכפל בברכתו של משה המלבי"ם מסביר כרש"י: נא הראשון מלשון בקשה ונא השני פי' עתה, ר"ל שאם לא ירפאה תיכף צריכה הסגר שבעת …

פרשת בהעלותך – תפילת משה על מרים לקריאה »

ספרים על תפילה

פרשת נשא – ברכת כהנים

יברכך ה' וישמרך.   יאר ה' פניו אליך ויחנך.  ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום (במדבר ו, כד-כו) על מעלת ברכת כהנים כתב הרש"ר הירש בספרו חורב (פלדהיים, 514) "שטעם המצוה הוא: קהל עדת ישראל אמור להכריז דרך נציגיו כלפי עצמו, כי הוא מייחל לכל ברכה חומרית ורוחנית אך ורק מאת ה' האחד, ואז …

פרשת נשא – ברכת כהנים לקריאה »

ספרים על תפילה

פרשת במדבר – פדיון הבן וברכתו

וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה פְּקֹד כָּל בְּכֹר זָכָר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל מִבֶּן חֹדֶשׁ וָמָעְלָה וְשָׂא אֵת מִסְפַּר שְׁמֹתָם: וְלָקַחְתָּ אֶת הַלְוִיִּם לִי אֲנִי ה' תַּחַת כָּל בְּכֹר בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֵת בֶּהֱמַת הַלְוִיִּם תַּחַת כָּל בְּכוֹר בְּבֶהֱמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: (במדבר ג, מ-מא) הגמרא בבכורות (ד:) אומרת על כך: "איתמר (=נאמר), ר' יוחנן אמר: קדשו בכורות במדבר, וריש …

פרשת במדבר – פדיון הבן וברכתו לקריאה »

ספרים על תפילה

פרשת בחוקתי – תפילה מתוך צרה

אִם בְּזֹאת לֹא תִשְׁמְעוּ לִי וַהֲלַכְתֶּם עִמִּי בְּקֶרִי: וְהָלַכְתִּי עִמָּכֶם בַּחֲמַת קֶרִי וְיִסַּרְתִּי אֶתְכֶם אַף אָנִי שֶׁבַע עַל חַטֹּאתֵיכֶם: (ויקרא כו, כז-כח) הרמב"ם (הלכ' תענית פ"א ה"ג) אומר: "אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, …

פרשת בחוקתי – תפילה מתוך צרה לקריאה »

ספרים על תפילה

פרשת בהר – קדושת בית הכנסת

מפרשתינו לומדים על חיוב מורא המקדש שמוקש לשבת, ומכאן למדים אף על מורא בתי כנסיות. יש בדיני המקדש דינים רבים (ע' או"ח סי' קנא) כמו איסור שחוק וקלות ראש, דיבור דברי חולין וכד' – בעל תוס' יו"ט תיקן במי שברך לומר "לשומרים לשונם מלדבר בשעת התפילה" בגלל שאמר שגזירות ת"ח ות"ט באו מעוון זה. הרמב"ן …

פרשת בהר – קדושת בית הכנסת לקריאה »

ספרים על תפילה

פרשת אמור – ספירת העומר

טעמי מצוות ספירת העומר ספר החינוך פרשת אמור מצוה שו: משרשי המצוה על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמים וארץ וישראל, וכמו שכתוב [ירמיהו ל"ג, כ"ה] אם לא בריתי יומם ולילה וגו'. והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה, וכמו שאמר השם למשה …

פרשת אמור – ספירת העומר לקריאה »

ספרים על תפילה

פרשת קדושים – ואהבת לרעך כמוך

וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי ה' (ויקרא יט, יח) בפרשתינו כתובה מצוות ואהבת לרעך כמוך – הנאמרת בתחילת בתפילה ע"פ ספר הכוונות לר' חיים ויטאל זצ"ל. נראה זעיר פה וזעיר שם על מעלתה של מצוה חשובה זו. כיום שאנו בימי הספירה, שנוהגים אנו אבל מועט בעקבות שתלמידי ר' עקיבא לא כיבדו זה את זה, יש לנו …

פרשת קדושים – ואהבת לרעך כמוך לקריאה »

פרשת אחרי מות – כפרת יום הכיפורים

כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ: (ויקרא ט"ז, ל) פסוק זה, בתפילות ביום כיפור אנו חוזרים עליו, לכן ראוי שנתבונן בו קצת לעומק. כדי שיגיע יום כיפור נדע להיטהר כראוי (כמו שרבי ישראל מסלנט זצ"ל התכונן ליום כיפור למחרת יום כיפור). למעשה הגמרא (שבועות יג.) מביאה מחלוקת לגבי האם …

פרשת אחרי מות – כפרת יום הכיפורים לקריאה »

ספרים על תפילה

פרשת מצורע – חומרת לשון הרע ותיקונו

פרשתנו פותחת בדיני הטהרות המצורע, שעיקר צרעתו נובעת מאיסור לשון הרע כדברי הגמרא (ערכין טז:): "מה נשתנה מצורע שאמרה תורה (ויקרא י"ג) בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו, לפיכך אמרה תורה: בדד ישב וגו'. אמר רבי יהודה בן לוי, מה נשתנה מצורע שאמרה תורה: יביא (ויקרא י"ד) שתי …

פרשת מצורע – חומרת לשון הרע ותיקונו לקריאה »

דילוג לתוכן