ספרים על תפילה

פרשת קרח – מעשרות

בסוף פרשתנו מצווה התורה על מצוות המעשרות (מעשר ראשון ומעשר מן המעשר) – שמעלתה גדולה מאוד, פרשת המעשרות קשורה לתחילת הפרשה משום שהיא מדברת על המעלות שה' ציווה שיהיו בעם ישראל, שישראל נותן ללוי והלוי נותן לכהן (ע"פ מצודות מופיע בילקוט יצחק). הגמרא (שבת לב:) מדברת על חשיבות המעשרות: "בעוון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין …

פרשת קרח – מעשרות לקריאה »