ספרים על תפילה

פרשת שלח לך – מהו כנגד כל המצוות כולם

פרשתינו שזורה בביאור כמה מצוות הנחשבות כנגד כל המצוות כולם. בתחילת הפרשה אנו לומדים על ישוב הארץ, בהמשך עבודה זרה בדיני שגגה (כמו בי"ד ששגגו ואמרו שעבודה זו מותרת) וסמוכה לה פרשת המקושש שעבר על מלאכת שבת ובסוף הפרשה בהלכות ציצית. ננסה לבאר את מעלת מצוות הללו שהן כנגד כל התורה כולה, המהוות כחיבור בין …

פרשת שלח לך – מהו כנגד כל המצוות כולם לקריאה »