ספרים על תפילה

פרשת אמור – ספירת העומר

טעמי מצוות ספירת העומר ספר החינוך פרשת אמור מצוה שו: משרשי המצוה על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמים וארץ וישראל, וכמו שכתוב [ירמיהו ל"ג, כ"ה] אם לא בריתי יומם ולילה וגו'. והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה, וכמו שאמר השם למשה …

פרשת אמור – ספירת העומר לקריאה »