ספרים על תפילה

פרשת מצורע – חומרת לשון הרע ותיקונו

פרשתנו פותחת בדיני הטהרות המצורע, שעיקר צרעתו נובעת מאיסור לשון הרע כדברי הגמרא (ערכין טז:): "מה נשתנה מצורע שאמרה תורה (ויקרא י"ג) בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו, לפיכך אמרה תורה: בדד ישב וגו'. אמר רבי יהודה בן לוי, מה נשתנה מצורע שאמרה תורה: יביא (ויקרא י"ד) שתי …

פרשת מצורע – חומרת לשון הרע ותיקונו לקריאה »