תפילה

ספרים על תפילה

י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם

י"ג מידות אלו מקורם בתחילת הספרא – "תורת כהנים", ונאמרות כנגד לימוד הגמרא משום שכתוב במסכת קידושין (ל.) "לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד". מכיוון שזה כנגד תלמוד, אדם צריך להבין את דבריו (ע' מ"ב סי" נ ס"ק ב) לכן נסביר בהמשך כל מידה ומידה. מחלוקת מהם י"ג מידות שבברייתא מובא …

י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם לקריאה »

פרשת צו – תרומת הדשן

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: צַו אֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו לֵאמֹר זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה הִוא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ כָּל הַלַּיְלָה עַד הַבֹּקֶר וְאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ: וְלָבַשׁ הַכֹּהֵן מִדּוֹ בַד וּמִכְנְסֵי בַד יִלְבַּשׁ עַל בְּשָׂרוֹ וְהֵרִים אֶת הַדֶּשֶׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת הָעֹלָה עַל הַמִּזְבֵּחַ וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ: וּפָשַׁט אֶת בְּגָדָיו וְלָבַשׁ בְּגָדִים …

פרשת צו – תרומת הדשן לקריאה »

ספרים על תפילה

פרשת ויקרא – איסור הקרבת שאור או דבש

"כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו לה'". (ויקרא ב, יא) בפרשת הקטורת אנו אומרים את אזהרה זו ונאמרו בה טעמים שונים והלכות מסוימות (רוב הראשונים מתיחסים לזה כאזהרה אחת ויש לשני לאוין, כמבואר בהמשך). תחילה נביא את הטעמים למצוה מהספר ילקוט יצחק לרב יצחק זאלער זצ"ל המלקט הרבה טעמים על כל מצוה ומצוה …

פרשת ויקרא – איסור הקרבת שאור או דבש לקריאה »

ספרים על תפילה

לשם יחוד

א. הסבר כוונת הברכה (יש עוד הסבר בחלקים האחרים במאמר) ב. האם צריך לומר לשם יחוד? הסבר כוונת הברכה בשו"ת רב פעלים (חאו"ח סי' א) מסביר על כוונת לשם יחוד: אחרי שהוא מאריך על הספירות הנקראים גם אורות שה' בראם לפני העולם ואורות הללו הן רוחניות. ואומר שנשמות ישראל נעשים ונולדים מחיבור תפארת ומלכות, בכח …

לשם יחוד לקריאה »

ספרים על תפילה

לקט ביאורים על ברכת הזן

בטובו… כדי להבין לשם מה ההרחבה בברכה ‘חן וחסד’ וכד' נראה את דברי הר' יוסף משאש זצ"ל (הגש"פ ויזכור יוסף) ואת העולם כולו בטובו שברא כמו תבואות, אילנות, דשאים, וכו' וכו' ויש מבני העולם שנזון בחן שמצא בעיני ה', ולא מפני שהוא צדיק (ודוגמא, כמו גבי נח, כמ"ש ונח מצא חן, ופירשו המפרשים חן מצא, …

לקט ביאורים על ברכת הזן לקריאה »

ספרים על תפילה

אמירת ואהבת לרעך כמוך

המקור לאמירתו בתחילת התפילה מופיע בספר הכוונות למהרח"ו (= ר' חיים ויטאל), שכתב, וז"ל: קודם שהאדם יסדר את תפילתו בבית הכנסת מפרשת העקידה ואילך, צריך שיקבל עליו מצות ואהבת לרעך כמוך, ויכוין לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי, ובפרט אהבת …

אמירת ואהבת לרעך כמוך לקריאה »

ספרים על תפילה

ברכות התורה

ביאורי הברכה … על דברי תורה: אבודרהם: "ומנהג ספרד יותר נכון שכולל עסק הלמוד ועשיית המצות". וזה שמוזכר על עשית מצוות כמו בקידושין לב. "דתניא: הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה, אל יאמר לו: אבא, עברת על דברי תורה, אלא אומר לו: אבא, כך כתוב בתורה…". ובברכות סא: "מר ליה: אשריך רבי עקיבא שנתפסת …

ברכות התורה לקריאה »

ספרים על תפילה

עיון – ברכות התורה מדאורייתא או דרבנן

א. דעת הרמב"ן ומקורותיו הרמב"ן כתב שברכות התורה הן מ"ע (מ"ע טו ששכח הרמב"ם): "שנצטוינו להודות לשמו ית' בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטוינו בברכה אחר כל האכילה כן נצטוינו בזו". זאת למד מהגמרא בברכות (כא.) שאומרת: "אמר …

עיון – ברכות התורה מדאורייתא או דרבנן לקריאה »

ברכת המעביר חבלי שינה מעיני

ביאורי הברכה המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי אבודרהם: "…לפי שכשהעביר ידיו על עיניו ובירך פוקח עורים העביר קצת עוצם מעיניו וקצת מעפעפיו ועדיין עוצם עיניו לא העבירו כלו עד שירחצם במים" כוונתו שפה משלים את קימתו ומוכן לעבודת בוראו ויוצא משינה ולאחר מכן מתנומה (הסבר ע"פ שיח יצחק). המנהיג (דיני תפילה עמ' מה-מו, מוסד …

ברכת המעביר חבלי שינה מעיני לקריאה »

ספרים על תפילה

בקשת יהי רצון מלפניך…

ביאורי הבקשה מעזי פנים אבודרהם: "מאנשים עזי פנים שלא יתריסו כנגדי ויוציאו עלי לעז של פסול". ומעזות פנים אבודרהם: "שלא אעיז גם אני פנים כנגד אחרים כי עז פנים לגיהנם (אבות ה, ב)". עץ יוסף (מאוצר התפילות) מוסיף: דהיינו שלא יוציאו עלי לעז שאני ממזר … דכל עז פנים אינו מיוחס. מאדם רע עץ יוסף: …

בקשת יהי רצון מלפניך… לקריאה »

דילוג לתוכן