ספרים על תפילה

אמירת ואהבת לרעך כמוך

המקור לאמירתו בתחילת התפילה מופיע בספר הכוונות למהרח"ו (= ר' חיים ויטאל), שכתב, וז"ל: קודם שהאדם יסדר את תפילתו בבית הכנסת מפרשת העקידה ואילך, צריך שיקבל עליו מצות ואהבת לרעך כמוך, ויכוין לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי, ובפרט אהבת …

אמירת ואהבת לרעך כמוך לקריאה »