ספרים על תפילה

ברוך שאמר

מהו המקור לברכה זו? כתב בעל צלותא דאברהם: במשנה ובגמרא לא הוזכרה ברכה זו בהדיא; בפעם הראשונה אנו שומעים עליה כ"תקונא תניינא" בפירוש התפילות שבזהר, ויקהל רטו, ועל דא בברוך שאמר וכו', וכן הוזכרה בערוך (ערך תפל) ובגאונים (רס"ג, רע"ג) ואחריו ברמב"ם, רי"ף מזכירה בשמה וכותב "ותקינו רבנן", האור זרוע מיחסה לאנשי כנסת הגדולה, הטור …

ברוך שאמר לקריאה »