מבוא

ספרים על תפילה

מבנה הברכה

ברכה שאדם מוציא מפיו כולה צריכה לבטא ציפייה הודאה ובקשה לברך את קונה, על כן נתחיל נא להביא מעט מוסר על כך שצריך לברך במתינות ובכוונה (מתוך ההערות ב"ילקוט יוסף"). חשיבות כוונת הברכה ואמירתה במתינות הלבוש: "שבכל ברכותיו ותפילותיו יכוון שאם לא כן הוי האדם כעוף המצפצף שאין מבין מה שמצפצף". ובכף החיים הביא: "מעשה …

מבנה הברכה לקריאה »

דילוג לתוכן