תפילה

ספרים על תפילה

מבנה הברכה

ברכה שאדם מוציא מפיו כולה צריכה לבטא ציפייה הודאה ובקשה לברך את קונה, על כן נתחיל נא להביא מעט מוסר על כך שצריך לברך במתינות ובכוונה (מתוך ההערות ב"ילקוט יוסף"). חשיבות כוונת הברכה ואמירתה במתינות הלבוש: "שבכל ברכותיו ותפילותיו יכוון שאם לא כן הוי האדם כעוף המצפצף שאין מבין מה שמצפצף". ובכף החיים הביא: "מעשה …

מבנה הברכה לקריאה »

ספרים על תפילה

מודה אני

כשהאדם מתחיל את יומו צריך להתחילו בזריזות שהוא מעורר את השחר (שו"ע סי' א' סע' א') ולואי שיהיה לנו התעוררות ראויה מלמטה כדי שתגרום להתעוררות מלמעלה שנעבוד את הקב"ה בזריזות (ע"פ הט"ז). ואומר הר' יחזקאל לעווינשטיין: (ממזרח שמש/ פרשת יתרו) "… ומיד שקם משנתו נכנס במסלת היצר, איך הולך היום? הלא ידוע שלהחליף המסע ממסילה …

מודה אני לקריאה »

דילוג לתוכן