ספרים על תפילה

לימוד התפילה

חשיבות לימוד התפילה, תקנת בעל ווי העמודים ללימוד תפילה.
מטרת אתר עיוני תפילה