ספרי אמונה

קיצור מעוז הדת – הקדמה

ספר מעוז הדת מבסס את חשיבות תורה שבעל פה נכתב ע"י הרב יהושע העליר זצ"ל (תלמידו של הרב דוד טעביל זצ”ל) בעקבות התחזקות הרפורמים בעבר תוך רמיסת הציבור הדתי ע"י חיבור לשלטונות המקומיים, אך חשיבותו נכרת בכל דור לביסוס האמונה. הספר קשה לרוב הציבור ומשום חשיבותו סיכמתיו.

בסוף הקדמתו כתב המחבר: " על כל הדברים והאמת האלה, ראיתי ונתון אל לבי, לחבר חוברת קטנה ביסודי הדת, שאבתי את מימיה ממעין היוצא מבית ד', מן המקדש המה יוצאים, מימיו יצרפו כליותיו ולבו, והשעה צריכה לכך, לאשר רואים אנחנו, כי נצני הרעפארעם נראו בארץ, ונערי ישראל נצודים יום יום במכמורת פריקת עול הדת אם מעט ואם הרבה. ואחשוב כי בזה אפיק רצון ממלכותא הרקיע ומלכות הארץ גם יחד, לעודד האמונה הדתית, אשר היא אושר האדם ואושר המדינה, , והאל הנאמן יאמנו דבריו, ויקים עדותו ביעקב ויעודו הטוב בישראל אשר הבטיח בתורתו (דברים ל"א) כי לא תשכח מפי זרעו, וכמ"ש (תהילים ל"א, כ"ד-כ"ה) נצר ה' ומשלם על יתר עשה גאוה: חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה' ".

בתחילת הספר הסביר, מה עדיפות לשלום השלטון של אמונה דתית?

1. שאז יש תוקף לשבועתו (לעומת הכופר כמו הכופר בקבלת חז"ל) שאדם מפחד לעבור עליו, לכן בתחילת תפקיד של אנשי שררה כגובי מס וכד' משביעים אותם וכן את החיילים ובעקבות כך נמנעים מלעשות עוולה והחיילים מוסרים את נפשם.

2. אושר העולם הוא ע"י התפילה, כמו שראינו משחר ההיסטוריה ועד ימינו אנו שהגויים מבקשים מאתנו להעתיר תפילה בעדם. ותפילתנו לשלום המלכות.

3. אמונת הגמול – מתוך שמכיר בעולם הבא האדם נאמן במסחרו גם בפיתוי גדול, אשר חוקי המדינה הם חוק דתו אשר דינא דמלכותא דינא.

דילוג לתוכן